Overblijven:

Het kindcentrum stelt de kinderen in de gelegenheid onder toezicht de middagpauze op school door te brengen.  Het overblijflokaal is in het handenarbeidlokaal op de eerste verdieping.
De kosten van het overblijven komen voor rekening van de ouders waarvan de kinderen overblijven.
Voor verder informatie met betrekking tot het overblijven zie de informatiefolder onder dit kopje.

Opgave voor het overblijven graag een dag van tevoren tussen 19.00 en 20.00 uur.


Informatiefolder

Aanmeldingsformulier

Machtigingsformulier

Betalingsinformatie