De kosten en betaling

Voor kinderen die op (een) vaste dag(en) overblijven
Bij deze groep kinderen maken we gebruik van een automatische incasso. De incasso's zijn verdeeld over 10 maanden. De eerste betaling vind dan plaats in september en de laatste in de eerste week van de vakantie. In juli zal er een jaarafrekening zijn waarbij rekening wordt gehouden met de exacte aanwezigheid van de kinderen. Denk aan ziekte, feestdagen, studiedagen, schoolreisjes ect.
De kosten per kind per maand zijn:
1 x per week overblijven 
€ 6,00
2 x per week overblijven € 12,00
3 x per week overblijven € 18,00
De automatische incasso stopt automatisch wanneer je laatste kind van school af gaat.

Voor de kinderen die incidenteel/wisselend overblijven.
De kosten zijn €2,00 per kind voor één maal overblijven. Je kunt ook een strippenkaart kopen. De kosten van die kaart zijn € 18,00 voor 12 keer overblijven. Je kunt het geld overmaken naar banknummer: NL51RABO0317881620 t.n.v. Ouderraad KC Cornelius, Overblijven. Vermeld daarbij de naam van kind/kinderen.
Je kunt dit doen op het moment dat je kind voor het eerst overblijft. Als deze strippenkaart op is wordt je via de overblijf-app geinformeerd. 
De strippenkaart blijft geldig tot uw laatste kind van school af is en het mogelijke overschot krijg je  terug gestort.

Voor vragen m.b.t. de betaling kun je terecht bij Lonneke de Koning 06-46133123.