Ons onderwijsScholen op de kaart   Deze pagina geeft u inzicht in de resultaten van basisscholen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u o.a.  betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Wat vinden ouders van ons  basisonderwijs? Het oudertevredenheidsonderzoek van 2018 laat de volgende samenvatting zien:

Voor inhoudelijke informatie kijk op informatie per groep

Hier kunt u het complete oudertevredenheidsonderzoek lezen.

Bent u nog meer geïnteresseerd in cijfers?  Klik hier  voor een bezoek aan een site met veel cijfermatige gegevens van alle basisscholen.