Kinderopvang 0 tot 4 jaar

Het hele jaar door, iedere dag van de week.

Opgroeien, ontdekken en ontwikkelen
In een veilige en vertrouwde omgeving wordt je kind aangemoedigd om nieuwe dingen te ontdekken, te spelen met anderen en fijn op te groeien.

Flexibele opvangmogelijkheden
Veel ouders werken tegenwoordig flexibel. Daar zijn onze opvangmogelijkheden dan ook goed op afgestemd. De kinderopvang  is het hele jaar geopend, maar wij bieden ook een 40-wekenopvang. En werk je parttime? Kies dan bijvoorbeeld voor opvang van halve dagen.

Dagelijks is er  van 7.30 uur tot 18.30 uur opvang mogelijk voor uw kind, desgewenst ook vanaf 7.00 uur.
We zijn het hele jaar door -met uitzondering van de feestdagen- geopend.

In onze mooie ruimte van de dagopvang,  willen we de kinderen vooral een gevoel van geborgenheid en vei­ligheid bieden, met daarbij de nodige uitdaging om zich spelenderwijs en onder deskundige begeleiding te ontwikkelen. We hechten veel waarde aan:
  • Een goede en vertrouwde relatie. 
  • Structuur en voorspelbaarheid. 
  • Een gezonde omgeving die voldoet aan de basisbehoeftes van onze kinderen.
Elk kind krijgt bij de start van de opvang een mentor toegewezen. Dit is een vaste pedagogisch medewerker van de groep. De mentor is de gesprekspartner van ouders tijdens het intakegesprek, evaluatiegesprek en bij de jaarlijkse gesprekken waar de ontwikkeling van het kind besproken wordt. De mentor volgt mentorkinderen op de voet, bespreekt de ontwikkeling van het kind met ouders, vraagt (indien nodig) informatie op bij collega's en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Als het kind doorstroomt naar de basisschool draagt de mentor de gegevens uit Kijk (het digitale observatiesysteem) over aan de school en aan de BSO als dat van toepassing is. Het overdrachtsgesprek is een persoonlijk gesprek waarbij u als ouder ook aanwezig bent.
Vanaf 2 jaar kan uw kind bij onze peutergroep aansluiten. Leuk om met leeftijdgenootjes samen dingen te ondernemen! 
Peuteropvang bereidt kinderen voor op de basisschool. Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) leren peuters onder begeleiding van geschoolde pedagogisch medewerkers spelenderwijs allerlei vaardigheden die ze op de basisschool nodig hebben. Eventuele ontwikkelingsachterstanden signaleren we hierdoor vroegtijdig. Waar nodig, bieden we aanvullende ondersteuning, bijvoorbeeld door een extra dagdeel peuterprogramma.
De opvang, peuterwerk en de groepen 1 en 2 van de basisschool gebruiken dezelfde speelplaats, zo kunnen kinderen elkaar regelmatig ontmoeten! Extra leuk dat de peutergroep zich naast het lokaal van groep 1 bevindt en de tussendeur regelmatig open is! Zo is de overgang naar de basisschool al  heel vertrouwd.
 
Neem vrijblijvend een kijkje
Wilt u  zelf eens kijken hoe het eraan toegaat op ons kindcentrum? Dan bent u  van harte welkom. Vraag een rondleiding aan of neem contact op.  Stuur een berichtje , we vertellen je graag meer.

TarievenInschrijven en tarieven
We maken graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Uw kind direct inschrijven voor kinderopvang kan natuurlijk ook.

Bekijk onze tarieven voor kinderopvang. Daarvoor verwijzen wij u door naar de website van Stichting GOO. Daar vindt u ook een rekentool om uw uiteindelijke
kosten te kunnen berekenen.