Team

Maak kennis met het KC Corneliusteam van schooljaar 2022 - 2023!

De pedagogisch medewerkers van peuterwerk, dagopvang en de bso: 

Lisa, Iris, Marianne, Elise, Marieke, (op de foto ontbreekt Bianca).

De leerkrachten van de onderbouw, groep 1 tm 4: 

Bovenste rij:  juf Yvonne (gr 1-2), juf Loes (gr 3), juf Anja (gr 4), juf Maureen (gr 4)
Onderste rij: juf Lis (gr 1),  juf Dorien (gr 3), juf Sari  (stagiaire gr 4). Op de foto ontbreekt juf Monique (groep 1)


De leerkrachten van de bovenbouw, groep 5 tm 8:

Bovenste rij: juf Laura (gr 5), juf Dionne (gr 5), meester Marijn (gr 6/7)
Onderste rij: juf Milou (gr 8), juf Dorien (gr 5).

Het zorgteam:

vlnr: juf Marjo (onderwijsassistente), juf Dionne (MIND), juf Laura (intern begeleider).

 
De directie:

Argo (clusterdirecteur) en Walther (KC-leider). 

 
Concierges:

Bertus  en Sonja 
                      
De huishoudelijke dienst: 

Karin en Astrid