Protocol hoofdluis

Hoofdluis is een vervelend probleem dat helaas op ons kindcentrum ook voorkomt. We hebben daarom een aantal afspraken waarmee we luizen willen voorkomen. We kunnen het alleen bestrijden met medewerking van elkaar!
 
Dit houdt het volgende in:
 • De kinderen worden na iedere vakantie op maandagochtend op de aanwezigheid van hoofdluis gecontroleerd. Dit gebeurt door een speciaal team van hulpouders.
 • Als er aanleiding toe is dan kan er tussentijds ook nog gecontroleerd worden. Dit wordt van tevoren aangekondigd.
 • De controle wordt in 'Het korreltje' aangekondigd. Het is fijn als je kind die dag geen ingewikkeld kapsel heeft en geen gel heeft gebruikt.
 • Als er hoofdluis is geconstateerd bij jouw kind dan word je als ouder telefonisch geïnformeerd door de contactpersoon van school: juf Marjo Geene.
 • Als er hoofdluis of neten worden gesignaleerd in de groep dan krijgen de ouders schriftelijk bericht.
 • Als je zelf hoofdluis ontdekt bij je kind vragen we je dit te melden aan school. Informeer ook andere betrokkenen zoals ouders van vriendjes, de sportvereniging, naschoolse opvang dat je hoofdluis hebt geconstateerd en vergeet niet alle gezinsleden te controleren.
 • Als er een melding binnenkomt, ontvangen de ouders van de kinderen uit die betreffende groep een briefje waarin kenbaar wordt gemaakt dat er hoofdluis is gemeld met de vraag of alle ouders zelf hun kind willen controleren.
 • Kinderen waarbij hoofdluis is geconstateerd moeten eerst behandeld worden voordat ze weer naar school mogen. Ook als dit betekent dat ze daardoor wat later op school komen.
 • Volg de aanwijzingen van de behandeling nauwkeurig op. Zie filmpje: 'Luis in je haar? Kammen maar!
 • Als bij een kind de aanwezigheid van hoofdluis hardnekkig blijkt te zijn, kan de school een beroep doen op de jeugdverpleegkundige van de GGD. Zij kan de ouders adviseren in de aanpak van de behandeling.
 • We vragen je je kind wekelijks zelf te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis. Het is immers voor het kind, de ouders en de school altijd het fijnst als je het zelf constateert.  
Op deze manier hopen we een bijdrage te leveren aan het voorkomen van het ongemak van hoofdluis. We vertrouwen er ook op dat indien er hoofdluis ontdekt wordt dit altijd gemeld wordt. Hoofdluizen zijn 'overlopers'en iedereen kan ze oplopen. Het hebben van hoofdluis houdt geen verband met de hygiëne en is dus beslist geen schande. We hopen ook dat iedereen meewerkt aan 'de strijd tegen hoofdluis'.  
 
Ouders die er bezwaar tegen hebben dat hun kind op hoofdluis gecontroleerd wordt, kunnen dit (eventueel schriftelijk) bij de directie kenbaar maken.
 

Hieronder volgen nog wat extra tips bij het kammen.

 
Dagelijks kammen met een netenkam
Kammen is een essentieel onderdeel van een goede hoofdluisbehandeling (ook bij het gebruik van antihoofdluismiddelen). Met een netenkam kan je neten en luizen uit de haren kammen. Het verwijderen van de eitjes van de luizen - de neten - is een lastig karwei omdat deze met een sterke lijmstof aan de haren zijn vastgekleefd. Een plastic stofkam is hiervoor ongeschikt en wordt dan ook afgeraden.


 Wat heb je allemaal nodig voor het uitkammen van luizen of neten:
 • Een netenkam
 • Een wit laken, handdoek of zakdoek
 • Gewone shampoo
 • Crèmespoeling
 Het uitkammen van luizen en neten gaat als volgt:
 • Was het haar met gewone shampoo en spoel het haar uit en maak het handdoekdroog.
 • Breng ruim crèmespoeling aan in het haar en spoel dit NIET uit.
 • Kam de knopen en klitten uit het haar met een gewone kam.
 • Houd het hoofd voorover boven een wit oppervlak, bijvoorbeeld een laken of een handdoek. Pak de netenkam en kam het haar lok voor lok vanaf de schedelhuid naar het einde van de lok. Start bij het ene oor en schuif, plukje voor plukje, na elke kambeweging op naar het andere oor.
 • Besteed extra aandacht aan de pony, het haar achter de oren, in de nek en op de kruin. De luizen zullen op het papier vallen als kleine grijsblauwe of roodbruine gekleurde spikkels.
 • Bij dun haar kun je voor het kammen een verbandgaasje tussen de tanden van de kam schuiven. Hierdoor krijg je meer grip op de neten. Na het kammen kan de kam makkelijk schoon worden gemaakt door het gaasje van de kam te schuiven.
 • Veeg de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of er luizen op het papier zichtbaar zijn. Spoel gevonden luizen weg in de wasbak.
 • Spoel de crèmespoeling uit het haar.
 • Reinig de kam na iedere controle grondig met water en zeep om te voorkomen dat je de hoofdluis overbrengt.
Omgevingsmaatregelen zoals stofzuigen, knuffels en beddengoed wassen, borstels uitkoken en luizencapes gebruiken zijn niet meer nodig volgens het RIVM en het Landelijk Steunpunt Hoofdluis. Tot nu toe werd ouders geadviseerd om grondig schoonmaak te houden bij hoofdluis. Het is echter niet wetenschappelijk bewezen dat dit soort omgevingsmaatregelen helpen. 

Voor eventuele vragen en/of hulp bij bestrijding van hoofdluis kunt u contact opnemen met de contactpersoon van school Marjo Geene tel. School 0492-359036 of met de jeugdverpleegkundige van de GGD.