Hoofdluis

HOOFDLUIS, ONZE AFSPRAKEN
Hoofdluis onder controle!
Hoofdluis is een vervelend probleem dat helaas op ons kindcentrum ook voorkomt.
We hebben daarom een aantal afspraken waarmee we dit probleem willen voorkomen.
We kunnen het alleen bestrijden met medewerking van elkaar!
 
Dit houdt het volgende in:
 • De kinderen worden na iedere vakantie op maandagochtend, op de aanwezigheid van hoofdluis gecontroleerd. Dit gebeurt door een speciaal 'team' dat bestaat uit een aantal hulpouders.
 • Mocht er aanleiding toe zijn dan kan er tussentijds ook nog gecontroleerd worden. Dit wordt van te voren aangekondigd.
 • In principe wordt de controle in 'het korreltje' aangekondigd. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat uw kind die dag geen ingewikkeld kapsel heeft en GEEN gel heeft gebruikt.
 • Indien er hoofdluis wordt geconstateerd dan wordt u telefonische geïnformeerd door de contactpersoon van school, juf Marjo Geene.
 • Indien er hoofdluis of neten worden gesignaleerd krijgen alle ouders uit de desbetreffende groep schriftelijk bericht.
 • Indien u zelf hoofdluis ontdekt bij uw kind dient u dit ALTIJD te melden aan school.
 • Wanneer er een melding binnenkomt, ontvangen de ouders van de kinderen uit die betreffende groep een briefje waarin kenbaar wordt gemaakt dat er hoofdluis is gemeld en dat de ouders zelf hun kind dienen te controleren.
 • Kinderen waarbij hoofdluis is geconstateerd moeten eerst behandeld worden, voordat zij de school weer gaan bezoeken. Ook als dit betekent dat ze daardoor wat later op school komen.
 • Belangrijk is om de aanwijzingen van de behandeling nauwkeurig op te volgen. Zie folder 'Luis in je haar? Kammen maar!
Klik hier voor folder Rivm
 • Indien bij een kind de aanwezigheid van hoofdluis hardnekkig blijkt te zijn, kan de school een beroep doen op de jeugdverpleegkundige van de GGD. Zij zal in voorkomend geval  de ouders adviseren in de aanpak van de behandeling.
 • Blijf uw kind zelf wekelijks op de aanwezigheid van hoofdluis controleren. Voor het kind de ouders en de school is het altijd het prettigst als u het zelf constateert.  
Op deze manier hopen we een bijdrage te leveren aan het voorkomen van het ongemak waarmee de besmetting met hoofdluis gepaard gaat. We vertrouwen er ook op dat indien er hoofdluis ontdekt wordt dit altijd gemeld wordt. Hoofdluizen zijn 'overlopers'en iedereen kan ze oplopen. Het hebben van hoofdluis houdt geen verband met de hygiëne en is dus beslist geen schande. We hopen ook dat iedereen meewerkt aan 'de strijd tegen hoofdluis'.  
 
Ouders die er bezwaar tegen hebben dat hun kind op hoofdluis gecontroleerd wordt, kunnen dit (ev. schriftelijk) bij de directie kenbaar maken.
 
Voor eventuele vragen en/of hulp bij bestrijding van hoofdluis kunt u contact opnemen met de contactpersoon van school Marjo Geene tel. School 0492-359036 of met de jeugdverpleegkundige van de GGD.