Alles onder één dak

Bij kindcentrum Cornelius bieden we opvang en onderwijs onder één dak aan. Wel zo praktisch! Je kunt je bij ons terecht voor kinderdagopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang en onderwijs.
 
Een vertrouwde plek
  • Gaat je kind al naar peuterwerk? Dan is het kindcentrum al een vertrouwde plek als hij of zij naar groep 1 gaat. 
  • Breng je kind 's ochtends naar school, dan haal je hem of haar 's middags op dezelfde plek weer op van de bso.
  • Heb je kinderen van verschillende leeftijden? Je brengt de een naar de dagopvang, de ander naar de peuteropvang en weer een ander naar school. Allemaal op dezelfde plek, dus lekker praktisch!
Open deuren
Opvang en onderwijs werken op kindcentrum Cornelius intensief samen. Dat is prettig voor de kinderen, ouders én voor onze medewerkers. Zo geldt er een open-deurenbeleid. Voor de medewerkers, maar ook voor de kinderen. Regelmatig worden groepen gemengd. Zo kunnen kinderen met andere kinderen buiten hun eigen groep spelen en van elkaar leren. Én alvast wennen aan de volgende klas! Zodat de overgang naar groep 1/2 soepel verloopt.

Het open-deurenbeleid geldt ook voor onze medewerkers. We lopen regelmatig bij elkaar binnen en er wordt veel overlegd. De ontwikkeling en het welzijn van kinderen wordt door pedagogisch medewerkers en leerkrachten bijgehouden in hetzelfde leerlingvolgsysteem. Zodat we de kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij hun uitdagingen.


 
   "Wat heerlijk dat elk kind zichzelf mag zijn bij ons op school!"

   Juf Yvonne - groep 1-2