Je bent een kei!

keiOp ons kindcentrum vinden we het belangrijk om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Maar buiten ons kindcentrum is dat net zo belangrijk. Daarom hebben KC Cornelius, Stichting Leefbaar Venhorst en alle verenigingen uit Venhorst met jeugdleden de handen ineen geslagen om in Venhorst een klimaat te creëren waarin we op een respectvolle manier met elkaar omgaan in een voor iedereen veilige omgeving.
Dit respectproject heet Je bent een kei. Hiermee laten we iedereen in Venhorst weten hoe we met elkaar willen omgaan. Zo werken we samen aan een veilig leef- en werkklimaat. Dankzij de stuurgroep Je bent een kei wordt dit project binnen heel Venhorst aangepakt.

Je bent een kei in de les
Als uitgangspunt van Je bent een kei bestaan er acht 'keigoede regels'. Jaarlijks staan er twee van die regels op ons kindcentrum centraal. Daaromheen worden lessen en activiteiten georganiseerd. Zo leren de kinderen op een speelse manier wat oké is en wat niet.