Leerlingenraad

Leerlingenraad 

Kindcentrum Cornelius heeft ook een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 4 t/m 8. Van elke groep zijn er twee afgevaardigden. Elk jaar worden er weer nieuwe leerlingen gekozen. Doorgaans vergadert de leerlingenraad om de drie maanden met de directie. Zij stellen dan zaken aan de orde om met de directie te bespreken en adviseren desgevraagd de directie.

 

De leerlingenraad overhandigt een cheque, bijeengebracht door een sponsorloop, aan Ruben van de Laar.