De ouderraad

De ouderraad ondersteunt bij leuke activiteiten voor groep 1 tot en met 8. Zo helpt de Ouderraad bij het organiseren van diverse activiteiten op school waaronder Sinterklaas, Kerst en carnaval en begeleidt en ondersteunt tijdens schoolreisjes en schoolkamp. Daarmee dragen we gezamenlijk bij aan het welzijn van onze kinderen.

Samenstelling ouderraad schooljaar 2021/2022
De ouderraad bestaat uit ouders van kinderen die op KC Cornelius zitten. 

Voorzitter: Marieke van Delst
Secretaris: Elle Jacobs
Penningmeester: Wendy van der Horst
Leonie Lauwerier
Vincent Vos
Mariel van Uden
Marieke Versantvoort
Marijke Jans-Beeke

Wil je ook meehelpen?
Heb je vragen of wil je meedenken en meehelpen in onze ouderraad? Mail dan naar ouderraad@cornven.nl.